องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
209
เดือนที่แล้ว
1,569
ปีนี้
5,021
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
18,518
ไอพี ของคุณ
34.239.172.52

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา27 มีนาคม 2563
ประกาศเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา04 มีนาคม 2563
ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจราตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 256222 มกราคม 2563
ประกาศ การตรวจสอบพัสดุขององค์กรการบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ปี 256230 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ11 มีนาคม 2562
รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256121 กุมภาพันธ์ 2562
สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)21 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255821 กุมภาพันธ์ 2562
ขายพัสดุของทรงราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 216 ตุลาคม 2560
การตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวถนน สายบ้านทางบ้านห้วยริน ม.9 - บ้านสันเกี๋ยง ม.1704 พฤษภาคม 2560
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น06 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (เงินเหลือจ่าย) 256008 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพร้าวหนุ่ม (โดยการจัดหาพัสดุทดแทนพัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ) พร้อมติดตั้ง03 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพร้าวหนุ่ม (โดยการจัดหาพัสดุทดแทนพัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ)03 กุมภาพันธ์ 2560
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding07 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก20 ธันวาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปูเลย หมู่ที่ 1925 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้องฝาย ม.8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านต่อ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่20 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 820 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเรียบลำน้ำแม่แจ่ม บ้านต้นตาล หมู่ที่ 525 ธันวาคม 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเรียบลำน้ำแม่แจ่ม บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 1525 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านแม่มิงค์ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่30 พฤศจิกายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว (หย่อมบ้านแม่แทน)30 พฤศจิกายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ้น30 พฤศจิกายน 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตรับผิดชอบ อบต.ช่างเคิ่ง หมู่ที่ 1,2,5,11,1322 ตุลาคม 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตรับผิดชอบ อบต.ช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9,10,17,1922 ตุลาคม 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง22 ตุลาคม 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเกี๋ยง หมู่ที่ 17 (2561)21 สิงหาคม 2561
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนนา หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม 2561)07 สิงหาคม 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 27 พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256231 สิงหาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256231 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256230 มิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256231 พฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256130 กันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256131 สิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256131 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถนายน 256130 มิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256131 พฤษภาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256130 เมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256131 มีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256128 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256131 มกราคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1