องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
205
เดือนที่แล้ว
2,054
ปีนี้
12,221
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
25,718
ไอพี ของคุณ
3.236.164.119


เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช ฯ จำนวน 5 คน

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน  5  คน

(ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 63 เงินเดือน 9,000 บาท)

คุณสมบัติ

1. เป็นผุ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกกรณี และไม่ได้รับเงินเยี่ยวยาจากการถูกเลิกจ้าง และมาตรา 33

2. ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ช่างเคิ่ง

3. สามารถลงพื้นที่สำรวจทำงานในเวลาราชการได้

4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง  หรือ โทร 053-485199  ต่อ 18 สำนักปลัด (เวลาราชการเท่านั้น)  รับสมัครถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบรับรองคุณวุฒิ

5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สุล


 
17 มิถุนายน 2563