องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
1,478
ปีนี้
2,849
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
36,838
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139


จดหมายข่าว กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ฉบับที่ 1  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ประจำปีงบประมาณ  2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2564

อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2564

การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
19 มกราคม 2564

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19),องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้ออกประกาศ มาตรการกำจัดขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

19 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครบุคคลโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://www.rmutl.ac.th/news/15305-2020-12-09

17 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในกฎหมายฉบับใหม่นี้ ที่ไม่ได้กำหนดเรื่องขั้นต่ำไว้
เหตุผลก็เพราะเป็นกฎกระทรวงที่กำหนดอัตราภาษี จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดวิธีการคำนวณไว้ วิธีการคำนวณ มีกำหนดอยู่แล้วในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 7 ประกอบบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ข้อ 6 และ 7
  ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี และขั้นต่ำของการคิดภาษี ยังคงอยู่ที่ 200 บาท เช่นเดิม!

15 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563

09 พฤศจิกายน 2563

ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
04 พฤศจิกายน 2563

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
02 พฤศจิกายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://changkerng.go.th/index.php?_mod=ZmlsZXM&no=MTk2

20 ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
08 ตุลาคม 2563

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติรายการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
02 ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแนวเขตที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแนวเขตที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 หมู่บ้านนำร่อง ได้แก่ บ้านแม่ปาน หมู่ 10 บ้านป่าตึง หมู่ 13  บ้านสันเกี๋ยง หมู่  17

28 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประกาศ เรื่องการใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้  http://www.changkerng.go.th/index.php?_mod=ZmlsZXM&no=MTkz

11 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (100 รายการ)