องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
1
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3),องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
29 พฤศจิกายน 2564

ด่วน !!! ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ด่วน !!! ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานดูแลระบบฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้เป็นปกติ

เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กดตามลิงค์นี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

23 พฤศจิกายน 2564

ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ
22 พฤศจิกายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลช่างเคิ่ง กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตามลิงค์ที่แนบมานี้

ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ

10 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารตำบลช่างเคิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารตำบลช่างเคิ่ง

03 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบคัดเลือก และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ พบเหตุทุจริตการเลือกตั้งในพื้นที่ ให้แจ้งผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

#ประชาสัมพันธ์ พบเหตุทุจริตการเลือกตั้งในพื้นที่ ให้แจ้งผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ // ดูเอกสาร >>  shorturl.asia/pHgZr

26 ตุลาคม 2564

การตรวจเช็คสิทธิ์เบื้องต้น กรณีถูกจำกัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ไปใช้เลือกตั้งอบจ.,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ตรวจสอบชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
จากลิงค์ด้านล่างนี้

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearch

04 ตุลาคม 2564

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 78/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีแผนงานจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที) 11 - 15 ตุลาคม 2564 : วันรับสมัครรับเลือกตั้ง 22 ตุลาคม 2564 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 พฤศจิกายน 2564 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร 12 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 17 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ 21 - 27 พฤศจิกายน 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) 28 พฤศจิกายน 2564 : วันเลือกตั้ง 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1444
04 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

20 กันยายน 2564

โครงการจัดทำแนวเขตที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประชาสัมพันธ์ แนวเขตที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน  ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จำนวน 12 หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแนวเขตที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน ให้ชัดเจน ถูกต้อง 

09 กันยายน 2564

แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
24 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุส่งเสริมความรู้การจัดการขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งสื่อส่งเสริมความรู้การจัดการขยะที่ต้นทางในรูปแบบสปอตวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทาง 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางดังกล่าว สำหรับหน่วยงาน และชุมชน นำไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

18 มิถุนายน 2564

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อรับการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศการคัดเลือกฯ และแบบกรอกประวัติ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาการคัดเลือกฯ ส่งไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

09 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (145 รายการ)