องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,497
เดือนที่แล้ว
1,791
ปีนี้
18,661
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
32,158
ไอพี ของคุณ
18.232.146.10


ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563

09 พฤศจิกายน 2563

ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
04 พฤศจิกายน 2563

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
02 พฤศจิกายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://changkerng.go.th/index.php?_mod=ZmlsZXM&no=MTk2

20 ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
08 ตุลาคม 2563

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติรายการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
02 ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแนวเขตที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแนวเขตที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 หมู่บ้านนำร่อง ได้แก่ บ้านแม่ปาน หมู่ 10 บ้านป่าตึง หมู่ 13  บ้านสันเกี๋ยง หมู่  17

28 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประกาศ เรื่องการใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้  http://www.changkerng.go.th/index.php?_mod=ZmlsZXM&no=MTkz

11 กันยายน 2563

อบต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะของ อบต.ช่างเคิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2563  อบต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย  เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะของ อบต.ช่างเคิ่ง  ได้เข้าศึกษาการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ  บ้านพร้าวหนุ่ม  หมู่ 6 และรับฟังการบรรยายความเป็นมา และประเด็นปัญหาของการบริหารจัดการขยะ

10 กันยายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

10 สิงหาคม 2563

สื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช โดยกรมวิชาการเกษตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://shorturl.at/sEL16

07 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-485199 ในวันและเวลาราชการ

04 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
03 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
15 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (94 รายการ)