องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,140
เดือนที่แล้ว
1,760
ปีนี้
14,916
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
28,413
ไอพี ของคุณ
54.237.183.249


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประกาศ เรื่องการใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้  http://www.changkerng.go.th/index.php?_mod=ZmlsZXM&no=MTkz

11 กันยายน 2563

อบต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะของ อบต.ช่างเคิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2563  อบต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย  เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะของ อบต.ช่างเคิ่ง  ได้เข้าศึกษาการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ  บ้านพร้าวหนุ่ม  หมู่ 6 และรับฟังการบรรยายความเป็นมา และประเด็นปัญหาของการบริหารจัดการขยะ

10 กันยายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

10 สิงหาคม 2563

สื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช โดยกรมวิชาการเกษตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://shorturl.at/sEL16

07 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-485199 ในวันและเวลาราชการ

04 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
03 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
15 กรกฎาคม 2563

รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
08 กรกฎาคม 2563

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฎิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

19 มิถุนายน 2563

แผนกำหนดการโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 (พ่นหมอกควัน),องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
19 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช ฯ จำนวน 5 คน,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน  5  คน

(ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 63 เงินเดือน 9,000 บาท)

คุณสมบัติ

1. เป็นผุ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกกรณี และไม่ได้รับเงินเยี่ยวยาจากการถูกเลิกจ้าง และมาตรา 33

2. ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ช่างเคิ่ง

3. สามารถลงพื้นที่สำรวจทำงานในเวลาราชการได้

4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง  หรือ โทร 053-485199  ต่อ 18 สำนักปลัด (เวลาราชการเท่านั้น)  รับสมัครถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบรับรองคุณวุฒิ

5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สุล

17 มิถุนายน 2563

 สื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงการก้าวผ่านวิกฤติของประเทศไทย และให้กำลังใจเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 โลกใหม่ (ความยาว 75 วินาที) และชุดที่ 2 ทางรอด (ความยาว 30 วินาที) เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=237zntSDscg&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=aVO78xGm0AQ&app=desktop

09 มิถุนายน 2563

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)เพื่อประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
02 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ผลการปฏิบติราชการในระดับดีเด่นในครึ่งปีแรก ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
20 เมษายน 2563

ช่องทางการขอรับบริการจากอบต.ช่างเคิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ประชาชนท่านใด จะขอรับบริการจาก อบต.ช่างเคิ่ง สามารถแสกนคิ้วอาร์โค๊ด

03 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (82 รายการ)