องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
161
เดือนที่แล้ว
1,578
ปีนี้
10,123
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
23,620
ไอพี ของคุณ
3.236.126.69


องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฎิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

19 มิถุนายน 2563

19 มิถุนายน 2563

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชฯ

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน  5  คน

(ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 63 เงินเดือน 9,000 บาท)

คุณสมบัติ

1. เป็นผุ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกกรณี และไม่ได้รับเงินเยี่ยวยาจากการถูกเลิกจ้าง และมาตรา 33

2. ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ช่างเคิ่ง

3. สามารถลงพื้นที่สำรวจทำงานในเวลาราชการได้

4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง  หรือ โทร 053-485199  ต่อ 18 สำนักปลัด (เวลาราชการเท่านั้น)  รับสมัครถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบรับรองคุณวุฒิ

5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สุล

17 มิถุนายน 2563

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงการก้าวผ่านวิกฤติของประเทศไทย และให้กำลังใจเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 โลกใหม่ (ความยาว 75 วินาที) และชุดที่ 2 ทางรอด (ความยาว 30 วินาที) เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=237zntSDscg&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=aVO78xGm0AQ&app=desktop

09 มิถุนายน 2563

02 มิถุนายน 2563

20 เมษายน 2563

ประชาชนท่านใด จะขอรับบริการจาก อบต.ช่างเคิ่ง สามารถแสกนคิ้วอาร์โค๊ด

03 เมษายน 2563

      ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว  การมีความหนาแน่นของประชากรสูง  ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมชนของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง  เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค นั้น  

      เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด 19 ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จึงได้ งดจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

       หากมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือนเหมือนเช่นเคย

23 มีนาคม 2563

21 มีนาคม 2563

27 มกราคม 2563

20 มกราคม 2563

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้มีอาชีพนักร้องโดยตรง ไม่เป็นนักร้องประจำวงดนตรีโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นๆ และไม่เคยได้รางวัลชนะเลิศในเวทีการประกวดในงานดังกล่าว
- เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอแม่แจ่ม หรือทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

วันเวลา สถานที่รับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง โทรศัพท์ 053-485199 ในวันและเวลาราชการ
- จำกัดจำนวนผู้เข้าประกวด ไม่เกิน 16 ทีม

หลักฐานการรับสมัคร (อย่างละ 1 ชุด)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานแสดงการทำงานในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม (กรณีไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม)

รายละเอียดเพิ่ม สามารถดาวโหลดเอกสารแนบ >>>

13 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เผยแผร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่เข้ามารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16 ธันวาคม 2562

11 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดกิจกรรม "พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

29 พฤศจิกายน 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (72 รายการ)