องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

ผู้นำ : นางแสงจันทร์ ริยะ
โทรศัพท์ : 053 485147
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 69 หมู่8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50270

ประวัติและการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพทอผ้าตีนจกบ้านท้องฝาย ก่อตั้งขึ้นตามกระบวนการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2537 มีสมาชิก เริ่มแรก 16 คน ต่อมาได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเงิน 25,000 บาท ปี 20,000 บาท ปัจจุบันมีเงินทุนทั้งสิ้น 154,000 บาท และได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ จากโครงการขยายผลเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มพร.) ประจำปี 2542 (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 178,150 บาท โดยผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชน และจะได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นเงินงบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท สำ

สภาพการรวมตัว
กลุ่มมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการใช้หลักประชาธิปไตย มีระเบียบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก 1 ครั้ง/เดือน มีการแบ่งปันผลประโยชน์คิดจากกำไรของสินค้าที่ขาย

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1.สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ความต้องการของตลาดลดลง
2.ขึ้นตอนการผลิตยุ่งยาก ใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน บางชิ้นเป็นเดือน ทำให้ราคาสูง
3.ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปขายยังตัวเมืองทำได้ลำบาก เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกล เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ขาดยานพาหนะ
4.ทำเลไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เพราะไม่ใช่อำเภอผ่าน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1.ต้องการความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์
2.ต้องการตลาดส่งออกที่แน่นอนทั้งในและต่างประเทศ
3.ต้องการเงินทุน
4.ต้องการอุปกรณ์ในการแปรรูป


 
20 กุมภาพันธ์ 2562