องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
880
เดือนที่แล้ว
1,806
ปีนี้
5,825
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
39,814
ไอพี ของคุณ
3.215.77.193
นางชนิกา พิทาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งหัวหน้าสำนักปลัด


นางศิริพร ปิโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางขนิษฐา วรรณแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นายธวัชชัย ยาวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางจุฑามาศ จันโลหิต
นิติกร


นายพงษ์สุรีย์ วรรณแก้ว
เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนักพัฒนาชุมชน


นายณิชนันท์ วิเศษคุณ
ผช.นัก.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเจริญ แสงบุญ
คนงานเกษตร


นายนพดล สมสัตย์
พนักงานขับรถ


นายชาตรี ณ เชียงใหม่
คนงานป้องกัน


นางพัณณ์ชิตา คำมูล
แม่บ้าน


นางสาวอุไรวรรณ ศรีเที่ยง
พนักงานจ้างเหมา


นายบุญรอด สุริยา
พนักงานจ้างเหมา