องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
นางชนิกา พิทาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งหัวหน้าสำนักปลัด


นางศิริพร ปิโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางขนิษฐา วรรณแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นายธวัชชัย ยาวิชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางจุฑามาศ จันโลหิต
นิติกร


นายพงษ์สุรีย์ วรรณแก้ว
เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางธัญญรตา สุรินต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณิชนันท์ วิเศษคุณ
ผช.นัก.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเจริญ แสงบุญ
คนงานเกษตร


นายนพดล สมสัตย์
พนักงานขับรถ


นายชาตรี ณ เชียงใหม่
คนงานป้องกัน


นางพัณณ์ชิตา คำมูล
แม่บ้าน


นางสาวอุไรวรรณ ศรีเที่ยง
พนักงานจ้างเหมา