องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
455
เดือนที่แล้ว
2,054
ปีนี้
12,471
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
25,968
ไอพี ของคุณ
3.219.167.194
นางชนิกา พิทาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง


นางเรณู มูลแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมบัติ บุญรัง
พนักงานจ้างเหมา


นายจำรัส มอญไข่
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายณัฏฐ์ เตจ๊ะนา
นักทรัพยาบุคคลฯ


นางจุฑามาศ จันโลหิต
นิติกร


นายธวัชชัย ยาวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางศิริพร ปิโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายนวพล จินตนา
นักพัฒนาชุมชน


นายณิชนันท์ วิเศษคุณ
ผช.นัก.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเจริญ แสงบุญ
คนงานเกษตร


นายนพดล สมสัตย์
พนักงานขับรถ


นายชาตรี ณ เชียงใหม่
คนงานป้องกัน


นางพัณณ์ชิตา คำมูล
แม่บ้าน


นางสาวอุไรวรรณ ศรีเที่ยง
พนักงานจ้างเหมา


นายบุญรอด สุริยา
พนักงานจ้างเหมา