องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 256414 ต.ค. 2564
2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ก.ย. 2564
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ก.ย. 2564
4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ก.ย. 2564
5หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ก.ย. 2564
6ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 25648 เม.ย. 2564
7หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมิน ที่ 1)8 ก.ย. 2563
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมิน ที่ 1)8 ก.ย. 2563
9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25648 ก.ย. 2563
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25648 ก.ย. 2563

1