องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.255810 ต.ค. 2564
2เลื่อนการจัดฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ต.ค. 2564
3ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดดครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ (ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2564)13 ก.ย. 2564
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าประจำของอบต.พ.ศ.255826 ก.ค. 2564
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.254923 ก.ค. 2564
6หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา พ.ศ.254923 ก.ค. 2564
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.255823 ก.ค. 2564
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของอบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256222 ก.ค. 2564
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของอบต. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 33) พ.ศ.256222 ก.ค. 2564
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของอบต. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 34) พ.ศ.256422 ก.ค. 2564
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของอบต. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 20) พ.ศ.255022 ก.ค. 2564

1