องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น (ฉบับที่่ 2)1 ธ.ค. 2564
2มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งที่ 11/2564 (25 พฤศจิกายน 2564)29 พ.ย. 2564
3มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งที่ 10/256427 ต.ค. 2564
4มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งที่ 9/256428 ก.ย. 2564
5มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 256425 ส.ค. 2564
6มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 256427 ก.ค. 2564
7มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน256420 ก.ค. 2564
8มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งที่ 6/2564 23 มิ.ย. 2564
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25648 มิ.ย. 2564
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 34) พ.ศ. 25644 มิ.ย. 2564
11ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงาร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)2 มิ.ย. 2564
12รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 1 เม.ย. 2564

1