องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 เม.ย. 2564
2คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่5 มี.ค. 2564
3คู่มือการเขียนหนังสือราชการ5 มี.ค. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 มีนาคม 25625 มี.ค. 2564
5แนวทางการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์5 มี.ค. 2564
6มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย5 มี.ค. 2564
7คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา12 มิ.ย. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท12 มิ.ย. 2563
9คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256212 มิ.ย. 2563
10คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย12 มิ.ย. 2563
11คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่12 มิ.ย. 2563
12คู่มือเบี้ยยังชีพ12 มิ.ย. 2563
13คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเแพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ12 มิ.ย. 2563
14คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP12 มิ.ย. 2563
15คู่มือการปฏิบัติงานด้านควบคุมภายใน12 มิ.ย. 2563
16คูมืองานธุรการ12 มิ.ย. 2563
17คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช12 มิ.ย. 2563
18คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่า12 มิ.ย. 2563
19คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี12 มิ.ย. 2563
20คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง12 มิ.ย. 2563

12  >> >|