องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
907
เดือนที่แล้ว
1,560
ปีนี้
907
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
34,896
ไอพี ของคุณ
54.208.73.179
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือและแนวทาง ตามระบบแท่ง12 มิ.ย. 2563
2คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง12 มิ.ย. 2563
3คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี12 มิ.ย. 2563
4คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่า12 มิ.ย. 2563
5คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช12 มิ.ย. 2563
6คูมืองานธุรการ12 มิ.ย. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงานด้านควบคุมภายใน12 มิ.ย. 2563
8คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP12 มิ.ย. 2563
9คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเแพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ12 มิ.ย. 2563
10คู่มือเบี้ยยังชีพ12 มิ.ย. 2563
11คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่12 มิ.ย. 2563
12คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย12 มิ.ย. 2563
13คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256212 มิ.ย. 2563
14คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท12 มิ.ย. 2563
15คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา12 มิ.ย. 2563

1