องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,535
เดือนที่แล้ว
1,597
ปีนี้
16,908
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
30,405
ไอพี ของคุณ
34.232.51.240
ลำดับรายการวันที่
1ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร26 เม.ย. 2562
2การเตรียมการป้องกัน วาตภัย26 เม.ย. 2562
3การเตรียมการป้องกัน อัคคีภัย26 เม.ย. 2562
4การเตรียมการป้องกัน อุทกภัย26 เม.ย. 2562
5โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อันตราย26 เม.ย. 2562
6การคัดแยกขยะ จัดการขยะโดยอาศัยหลัก 5 R26 เม.ย. 2562
7การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน26 เม.ย. 2562
8การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม26 เม.ย. 2562
9แนะนำการชำระภาษี26 เม.ย. 2562
10ยาเสพติดให้โทษ 26 เม.ย. 2562
11ระวัง!! โรคไข้เลือดออก26 เม.ย. 2562
12คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง26 เม.ย. 2562
13คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน26 เม.ย. 2562

1