องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน26 เม.ย. 2562
2คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง26 เม.ย. 2562
3ระวัง!! โรคไข้เลือดออก26 เม.ย. 2562
4ยาเสพติดให้โทษ 26 เม.ย. 2562
5แนะนำการชำระภาษี26 เม.ย. 2562
6การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม26 เม.ย. 2562
7การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน26 เม.ย. 2562
8การคัดแยกขยะ จัดการขยะโดยอาศัยหลัก 5 R26 เม.ย. 2562
9โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อันตราย26 เม.ย. 2562
10การเตรียมการป้องกัน อุทกภัย26 เม.ย. 2562
11การเตรียมการป้องกัน อัคคีภัย26 เม.ย. 2562
12การเตรียมการป้องกัน วาตภัย26 เม.ย. 2562
13ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร26 เม.ย. 2562

1