องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช่างเคิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2564 ครั้งที่ 19 ส.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25642 ส.ค. 2564
3บันทึกการประชุมสภา อบต.ช่างเคิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256424 มี.ค. 2564
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25649 ก.พ. 2564
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256324 ธ.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตำบลช่างเคิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 11 ส.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 7 ส.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 2 ส.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 2563
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25637 พ.ค. 2563
11การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 20 ธ.ค. 2562
12การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 27 ก.ย. 2562
13การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 256214 ส.ค. 2562
14การรปะชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 5 ส.ค. 2562
15การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 11 มิ.ย. 2562
16การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 25621 พ.ค. 2562
17การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 256222 ก.พ. 2562
18การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 13 ก.พ. 2562
19การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 13 ก.พ. 2562
20บันทึกการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25616 ธ.ค. 2561

12  >> >|