องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
880
เดือนที่แล้ว
1,806
ปีนี้
5,825
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
39,814
ไอพี ของคุณ
3.215.77.193
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง18 มิ.ย. 2563
2แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง8 พ.ค. 2563
3การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ช่างเคิ่ง7 เม.ย. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง17 ก.พ. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง20 ส.ค. 2562
6แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 256521 มิ.ย. 2562
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง14 มิ.ย. 2562
8รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256113 ธ.ค. 2561
9แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256213 ธ.ค. 2561
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25613 ต.ค. 2561
11แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256123 ม.ค. 2561
12แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 256410 พ.ย. 2559
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255928 ก.ย. 2559
14แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -256215 มิ.ย. 2559
15แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 130 มิ.ย. 2558
16แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-256130 มิ.ย. 2558

1