องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 25708 ก.ย. 2564
2ประกาศ อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง15 ก.ค. 2564
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 /256416 มิ.ย. 2564
4ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565 )4 พ.ย. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง18 มิ.ย. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง8 พ.ค. 2563
7การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ช่างเคิ่ง7 เม.ย. 2563
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง17 ก.พ. 2563
9ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565 )4 พ.ย. 2562
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง20 ส.ค. 2562
11แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 256521 มิ.ย. 2562
12แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง14 มิ.ย. 2562
13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256213 ธ.ค. 2561
14รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256113 ธ.ค. 2561
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25613 ต.ค. 2561
16แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256123 ม.ค. 2561
17ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 )4 พ.ย. 2560
18ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) 4 พ.ย. 2560
19แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 256410 พ.ย. 2559
20ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) 4 พ.ย. 2559

12  >> >|