องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง1 ต.ค. 2564
2ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว23 มิ.ย. 2564
3ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการเก็บขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 14 บ้านบนนา 7 มิ.ย. 2564
4ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดบ่อปุ๋ยหมัก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 และบ้านทุ่งยาว หมูที่ 1 31 พ.ค. 2564
5ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝน 28 พ.ค. 2564
6ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทรุด หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ้น 20 พ.ค. 2564
7แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง3 มี.ค. 2564
8การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล2 มี.ค. 2564
9การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล2 มี.ค. 2564
10แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง2 มี.ค. 2564
11แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด2 มี.ค. 2564
12กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคนงานจ้างเหมา สำนักปลัด8 ก.พ. 2564
13กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคนงานจ้างเหมา สำนักปลัด8 ก.พ. 2564
14กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.256429 ม.ค. 2564
15นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 ม.ค. 2564
16แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด6 พ.ย. 2563
17แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 พ.ย. 2563
18แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด6 พ.ย. 2563
19คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง6 พ.ย. 2563
20กระบวนการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 19 ต.ค. 2563

12  >> >|