องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
880
เดือนที่แล้ว
1,806
ปีนี้
5,825
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
39,814
ไอพี ของคุณ
3.215.77.193
ลำดับรายการวันที่
1การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล2 มี.ค. 2564
2การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล2 มี.ค. 2564
3กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.256429 ม.ค. 2564
4นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ26 ม.ค. 2564
5กระบวนการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 19 ต.ค. 2563
6ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ช่างเคิ่ง (ช่างที่ 2)9 เม.ย. 2563
7ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ช่างเคิ่ง19 มี.ค. 2563
8ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2562ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง17 ก.พ. 2563
9ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง21 มิ.ย. 2562
10มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ม.ค. 2562
11มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ16 ม.ค. 2562
12มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ16 ม.ค. 2562
13ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219 ก.ย. 2561
14ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560
15หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง20 ต.ค. 2558

1