องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
907
เดือนที่แล้ว
1,560
ปีนี้
907
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
34,896
ไอพี ของคุณ
54.208.73.179
ลำดับรายการวันที่
1กระบวนการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 19 ต.ค. 2563
2ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ช่างเคิ่ง (ช่างที่ 2)9 เม.ย. 2563
3ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ช่างเคิ่ง19 มี.ค. 2563
4ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2562ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง17 ก.พ. 2563
5ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง21 มิ.ย. 2562
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ม.ค. 2562
7มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ16 ม.ค. 2562
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ16 ม.ค. 2562
9ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219 ก.ย. 2561
10ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560
11หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง20 ต.ค. 2558

1