องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
2,583
ปีนี้
23,315
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
57,304
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
1
กิจกรมบำรุงรักษาต้นไม้,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564"  ณ สวนสาธารณะบ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ 6  ซึ่งได้ทำการตัดหญ็า ใส่ปุย ตุ้นมะพร้าว จำนวน 10 ต้น  ต้นสัก จำนวน 40 ต้น ไม้ประดับ จำนวน 100 ต้น

26 ตุลาคม 2564

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องและผู้บริหารท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักปลัด อบต.ช่างเคิ่ง ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการรับสมัครรับเลือกตั้ง

29 กันยายน 2564

การมอบกายอุปกรณ์ (ไม้เท้า) ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลช่างเคิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งมอบกายอุปกรณ์ (ไม้เท้า) ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนกายอุปกรณ์จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เขียงใหม่) 

10 กันยายน 2564

 รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่20 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าวหนุ่ม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ

20 สิงหาคม 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการทำขนมไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

14 สิงหาคม 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าตึง หมู่ 13 งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณในการก่อสร้าง 399,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าตึง หมู่ 13 งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณในการก่อสร้าง 399,000 บาท
06 สิงหาคม 2564

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์คอนกรีต บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทล์คอนกรีต บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 งบประมาณ 399,000.00 บาท เงินงบประมาณจากข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. 2564
04 สิงหาคม 2564

มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรค Covid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
10 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรค Covid-19 จำนวน 143 ชุด สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
10 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยการติดป้ายรณรงค์ในเขตพื้นที่ตำบลช่างเคิ่ง

24 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
19 มิถุนายน 2564

ขอขอบคุณบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนถุงยังชีพและกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีฐานะยากไร้ ในเขตพื้นที่ อบต.ช่างเคิ่ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
17 มิถุนายน 2564

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564

12 มิถุนายน 2564

อบต.ช่างเคิ่งร่วมกับชุมชนบ้านบนนา-แม่กึ๋ง ปรับสภาพพื้นใต้ถุนบ้านให้กับผู้พิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
"คนละไม้ละมือ" 9 มิถุนายน 2564 อบต.ช่างเคิ่งร่วมกับชุมชนบ้านบนนา-แม่กึ๋ง ปรับสภาพพื้นใต้ถุนบ้านให้กับผู้พิการ เพื่อใช้สำหรับเดินกายภาพบำบัดภายในตัวบ้าน ให้มีความปลอดภัย ตามคำแนะนำของแพทย์โรงพยาบาลเทพรัตน เวชชานุกูลฯ โดยแรงงานจิตอาสาจากชุมชนร่วมแรงกันใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง จนแล้วเสร็จ
09 มิถุนายน 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
งานสาธารณสุข อบต.ช่างเคิ่ง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้
07 มิถุนายน 2564

โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรม บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564  ณ ถนนสายห้วยริน - โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ฯ  โดยร่วมกับโครงการสวนป่าสิริกิติ์ที่ 5 (แม่อวม)

04 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (129 รายการ)