องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,535
เดือนที่แล้ว
1,597
ปีนี้
16,908
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
30,405
ไอพี ของคุณ
34.232.51.240


งานก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ตำบลช่างเคิ่ง งบประมาณ 299,000.00 บาทจ่ายจากงบประมาณมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

24 สิงหาคม 2563

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 งบประมาณในการก่อสร้าง 299,000.00 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
19 สิงหาคม 2563

ร่วมกับชุมชนบ้านแพม ม.16 และประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ขุดลอกรางระบายน้ำถนนสายบ้านแพม-ปางหินฝน และเก็บขยะสองไหล่ทาง ถนนสายแม่แจ่ม-อินทนนท์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

 

29 กรกฎาคม 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นตาลหมู่ที่ 5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

โครงการข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณในการก่อนร้าง 299,000.00 บาท

23 กรกฎาคม 2563

โครงการร้อยใจรักษ์ (กิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือฯ),องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และจิตอาสา เข้าร่วมอบรมและฝึกปฎิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด โครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 43) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 

18 กรกฎาคม 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

17 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลช่างเคิ่ง

17 กรกฎาคม 2563

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย มอบทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชน และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
16 กรกฎาคม 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพม หมู่ที่ 16 งบประมาณ 299,000.00 บาท โครงการประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
09 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ พิธีเปิดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 "หลักสูตรการทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม",องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ พิธีเปิดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 "หลักสูตรการทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม" เพื่อพัฒนาฝีมือและส่งเสริมด้านการตลาดผ้าทอตีนจก ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 10 กันยายน 2563 ซึ่ง อบต.ช่างเคิ่ง ได้ประสานขอสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินโครงการจากศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยมี น.ส.พัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

30 มิถุนายน 2563

 งานนิติการ สำนักปลัด อบต.ช่างเคิ่ง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
26 มิถุนายน 2563

งานสาธารณสุข อบต.ช่างเคิ่ง ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค Covid-19 รับการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
24 มิถุนายน 2563

โครงการหมู่บ้านต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมอบรมทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

อบต.ช่างเคิ่ง ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมอบรมทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ณ บ้านบนนา หมู่ที่ 14 โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ (สสส.)

17 มิถุนายน 2563

ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมอบรมทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ณ บ้านบนนา หมู่ที่ 14,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 อบต.ช่างเคิ่ง ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมอบรมทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ณ บ้านบนนา หมู่ที่ 14 โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ (สสส.)

17 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และวันสิ่งแวดล้อมโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

อบต.ช่างเคิ่ง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สนามกีฬาตำบลช่างเคิ่ง บ้านบนนา ม.14

05 มิถุนายน 2563

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางบ้าน  ห้วยริน ม.9-บ้านสันเกี๋ยง ม.17 งบประมาณ500,000.00 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
04 มิถุนายน 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (73 รายการ)