องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,353
เดือนที่แล้ว
1,586
ปีนี้
1,353
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
14,850
ไอพี ของคุณ
35.175.201.14


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทีมคณะกรรมการ พชอ. จังหวัดเชียงใหม่ (25 อำเภอ) ได้เยี่ยมชมตลาดนัดขยะชมุชน บ้านแม่ปาน หมู่ 10 เพื่อเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน

22 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชแก่เกษตรกร ประจำปี 2562 กิจกรรมอบรมการป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดด้วยสารชีวภัณฑ์

15 กรกฎาคม 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
อบต.ช่างเคิ่ง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

08 กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 อบต.ช่างเคิ่งดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน กิจกรรมอบรมหลักสูตรพลดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของอบต.ช่างเคิ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

28 มิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิย.62 เวลา 09.00น. อบต.ช่างเคิ่ง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ วัดพุทธเอ้น ม.15 ต.ช่างเคิ่ง โดยได้รับเกียรติจากท่านมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอาวุโส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดยนางสายสมร ไชยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ มีนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม 205 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และที่สำคัญขอขอบคุณคณะทำงานขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุทุกท่าน ที่ทำให้เกิดวันนี้ได้

19 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง บนถนนสายบ้านต่อเรือถึงบ้านทุ่งยาว ตามโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562

05 มิถุนายน 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

30 พฤษภาคม 2562

วันพฤหสับดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน ณ บ้านป่าตึง ม.13

 
02 พฤษภาคม 2562

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ดำเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบพระคุณ นายบุญมา ฟองตา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ปาน และนายประทีป หมอกใหม่ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศพด.บ้านแม่ปาน รวมถึงคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ผู้ปกครองเด็กเล็กทุกคน ประชาชนบ้านแม่ปาน บ้านสันเกี๋ยง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ และร่วมมือกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

29 เมษายน 2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน ณ บ้านแม่ปาน ม.10

23 เมษายน 2562

05 เมษายน 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน ณ บ้านพุทธเอ้น

 
02 เมษายน 2562

29 มีนาคม 2562

27 มีนาคม 2562

"วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน

18 มีนาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (39 รายการ)