องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
880
เดือนที่แล้ว
1,806
ปีนี้
5,825
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
39,814
ไอพี ของคุณ
3.215.77.193
โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปูเลย หมู่ 19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

จ่ายจากขอบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณในการซื้อจัดจ้าง 399,000.00บาท

07 เมษายน 2564

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนดรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปาน หมู่ 10 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ตำบลช่างเคิ่ง งบประมาณในการก่อสร้าง 399,000.00 บาท จ่ายงบประมาณข้อบัญญัติประจำปี 2564

07 เมษายน 2564

โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรองค์ารบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง",องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้ดำเนิน โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรองค์ารบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง" ณ ห้องประชุมละกอนหลวง โรงเรียนแม่แจ่ม

02 เมษายน 2564

ประชุมสภา อบต.ช่างเคิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สภา อบต.ช่างเคิ่ง ได้ประชุมสภา อบต.ช่างเคิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และญัตติอื่นๆ

24 มีนาคม 2564

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2564

23 มีนาคม 2564

กิจกรรมตลาดนัดขยะ บ้านบนนา หมู่ 14 ในครั้งนี้ มี "กลุ่มเด็กบนนารักษ์โลก" มาฝึกรับซื้อขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ บ้านบนนา หมู่ 14 ในครั้งนี้ มี "กลุ่มเด็กบนนารักษ์โลก" มาฝึกรับซื้อขยะ และคัดแยกขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก อบต. เป็นพี่เลี้ยง

20 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

 ระหว่างวันที่ 1 - 12 มีนาคม 2564

11 มีนาคม 2564

โครงการซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกายและจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปี พ.ศ.256,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
09 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ณ วัดบ้านบนนา,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564  ด้วยการลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน ระระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 โดยงานสาธารณสุข อบต.ช่างเคิ่ง

22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 8 - 18 กุมภาพันธ์ เพื่อรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 15 หมู่บ้าน 

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็ก ให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประจำปี พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

ระหว่างวันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ์ 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564

รวมพลังและ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไป,องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายอุดร ปิโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ข้าราชการและบุคลการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง รวมพลังและ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไป เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

ทั้งนี้ นายอุดร ปิโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้กล่าวว่า "ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงเพื่อต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น จะไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ ทั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ไม่ว่ากรณีใดๆ

11 ธันวาคม 2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ),องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง,changkerng.go.th
02 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (91 รายการ)