องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,584
ปีนี้
13,124
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
47,113
ไอพี ของคุณ
35.175.191.36
E-sevices-:- แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุส่งเสริมความรู้การจัดการขยะ 
-:- การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ออนไลน์)  
-:- เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 
-:- รายชื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2563 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่คิดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม 
-:- ประกาศเรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 
-:- งานสาธารณสุข อบต.ช่างเคิ่ง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ร้านอาหารเฮือนแม่อุ๊ย ตามรายงานไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายที่ 5 ของอำเภอแม่แจ่ม 

มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรค Covid-19
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอขอบคุณบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนถุงยังชีพและกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีฐานะยากไร้ ในเขตพื้นที่ อบต.ช่างเคิ่ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อบต.ช่างเคิ่งร่วมกับชุมชนบ้านบนนา-แม่กึ๋ง ปรับสภาพพื้นใต้ถุนบ้านให้กับผู้พิการ
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเทคอนกรีตเพื่อเป็นทางข้ามลำเหมือง หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ้น 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทนนท์ ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 5 โครงการ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 4 โครงการ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา  
ประกาศผู้ชนะราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่2) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมจัดซื อวัสดุท่อ บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 15  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเท้อ หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 
-:-  โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปูเลย หมู่ 19 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

วัดพุทธเอ้น
นํ้าแม่ออกฮู
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร