องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
1,997
เดือนที่แล้ว
2,840
ปีนี้
12,675
ปีที่แล้ว
25,408
ทั้งหมด
72,072
ไอพี ของคุณ
35.172.111.71
E-sevices-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบคัดเลือก และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
-:- ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดใหม่) 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ขอมูลการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์การใช้ลายผ้า  
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การตรวจสอบข้อมูลแนวเขตที่ดินรายแปลง บ้านห้วยริน หมู่ 9
การตรวจสอบข้อมูลแนวเขตที่ดินรายแปลง บ้านบนนา หมู่ 14
การตรวจสอบข้อมูลแนวเขตที่ดินรายแปลง บ้านใหม่ปูเลย หมู่ 19
การตรวจสอบข้อมูลแนวเขตที่ดินรายแปลง บ้านต้นตาล หมู่ 5
เวทีประชาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง บ้านแม่ปาน หมู่ 10
เวทีประชาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง บ้านสันเกี๋ยง หมู่ 17
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เลื่อยโซ่ยนต์) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเทคอนกรีตเพื่อเป็นทางข้ามลำเหมือง หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ้น 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทนนท์ ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 5 โครงการ 
ประกาศผู้ชนะราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่2) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่มิงค์ หมู่ 11 - บ้านป่าตึง หมูที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมจัดซื อวัสดุท่อ บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 15  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเท้อ หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 
-:-  โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

วัดพุทธเอ้น
นํ้าแม่ออกฮู
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร