องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,000
เดือนที่แล้ว
2,842
ปีนี้
20,081
ปีที่แล้ว
25,408
ทั้งหมด
79,478
ไอพี ของคุณ
3.229.117.123
E-sevices-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญา ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 
-:- สำนักงาน ก.พ.ร. : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
-:- รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
-:- ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพืื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับ ปฏิบัติงาน 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี พ.ศ.2565 

ลงพื้นที่บ้านพุทธเอ้น หมู่ 15 เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่ดินรายแปลง
ลงพื้นที่บ้านท้องฝาย หมู่ 8 เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่ดินรายแปลง
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันพัฒนา หมู่ 17
จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลช่างเคิ่ง "คิดดี ทำดี เพื่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน"
ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เลื่อยโซ่ยนต์) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเทคอนกรีตเพื่อเป็นทางข้ามลำเหมือง หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ้น 
ประกาศผู้ชนะราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่2) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่มิงค์ หมู่ 11 - บ้านป่าตึง หมูที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 
-:- โครงการก่อสร้างแทงค์กักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมจัดซื อวัสดุท่อ บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 15  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเท้อ หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 
-:-  โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน 

วัดพุทธเอ้น
นํ้าแม่ออกฮู
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร