องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์ทรัพยากรบุคคล

ร้องเรียนทุจริต

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
531
เดือนที่แล้ว
1,708
ปีนี้
7,184
ปีที่แล้ว
20,492
ทั้งหมด
41,173
ไอพี ของคุณ
3.236.214.19
E-sevices-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่คิดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม 
-:- ประกาศเรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์เตือนภัยพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 
-:- งานสาธารณสุข อบต.ช่างเคิ่ง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ร้านอาหารเฮือนแม่อุ๊ย ตามรายงานไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายที่ 5 ของอำเภอแม่แจ่ม 
-:- รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
-:- รายงานสถิติผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 
-:- รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

โครงการก่ออสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยริน หมู่ 9
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2564
โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปูเลย หมู่ 19
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนดรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปาน หมู่ 10
โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรองค์ารบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง"
ประชุมสภา อบต.ช่างเคิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยริน ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทนนท์ ตำบลช่างเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 5 โครงการ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 4 โครงการ 
-:- การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา  
-:- ประกาศเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- ประกาศเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจราตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่2) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 1) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปูเลย หมู่ 19 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปูเลย หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกตะกอนดินทรายลำน้ำแม่อวม หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ปาน หมู่ที่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกล้าน้าแม่ศึก หมู่ที่ 5 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกตะกอนดินทรายล้าน น้ำแม่อวม หมู่ 2 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกล้าน น้ำแม่ปาน หมู่ 2 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต้าบลช่างเคิ่ง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกล้าน น้ำแม่ศึก หมู่ 5 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต้าบลช่างเคิ่ง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

วัดพุทธเอ้น
นํ้าแม่ออกฮู
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร