องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง วิสัยทัศน์ คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์เก่า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

อาเซียนข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,872
เดือนที่แล้ว
1,535
ปีนี้
8,219
ปีที่แล้ว
13,386
ทั้งหมด
21,716
ไอพี ของคุณ
18.206.187.81


-:- แจ้งงดกิจกรรมตลาดนัดขยะ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
-:- ประกาศสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
-:- รับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 
-:- พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Changkerng Running" ครั้งที่ 1 
-:- ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 
-:- ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2562 

ได้รับงบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง เงินสำรองจ่าย อันเนื่องมาจากสาธารณภัย )กรณีอุทกภัย)
พิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Changkerng Running ครั้งที่ 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27
งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- ประกาศเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา 
-:- ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจราตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศ การตรวจสอบพัสดุขององค์กรการบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ปี 2562 
-:- ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 
-:- รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
-:- ขายพัสดุของทรงราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปูเลย หมู่ที่ 19 
-:- โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้องฝาย ม.8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านต่อ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเรียบลำน้ำแม่แจ่ม บ้านต้นตาล หมู่ที่ 5 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเรียบลำน้ำแม่แจ่ม บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านแม่มิงค์ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว (หย่อมบ้านแม่แทน) 

วัดพุทธเอ้น
นํ้าแม่ออกฮู
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร